What's new in surgery - tjeneste fra UpToDate

I oppslagsverket UpToDate finner du seksjonen "What's New" med nyheter fra medisinske og kirurgiske fagområder. "What's New" er et godt verktøy for alle som vil følge utviklingen innen kirurgi.

UptodateWhatsNew
Nyhetstjeneste som følger med på flere kirurgiske fagområder.

What’s New, nyhetstjenesten i oppslagsverket UpToDate, består av en samling artikler som dekker mange medisinske og kirurgiske fagområder. Artiklene oppdateres kontinuerlig med viktige nyheter fra forskning og klinisk praksis. Tekstene er oversiktlige, og er et lett tilgjengelig hjelpemiddel til faglig oppdatering.

venstremargen finner du lenker til litteraturreferanser, algoritmer, tabeller og relaterte emner.

For å finne «What’s New»-artiklene går du inn på UpToDate-startsiden og søker dem opp via søkefeltet eller klikker på fanen «What’s New» (oppe til høyre). Der finner du What's new in general surgery.

(/kirurgi/aktuelt/whats-new-in-surgery-tjeneste-fra-uptodate)