Kvalitetsforbedring

Kunnskap om kvalitetsforbedring i primær- og spesialisthelsetjenesten.

Kvalitet og retningsendring

Fremtidens helsetjenester må fremme helse og velvære i befolkningen gjennom å mobilisere ressurser hos brukere, pårørende og helsearbeidere.

Tjenestene må ta utgangspunkt i det som er viktig for brukeren. Det skaper motivasjon og engasjement og er helsefremmende. Satsingen på «Gode pasientforløp» i norske kommuner er eksempel på en slik retningsendring.

Metoder og verktøy i kvalitetsforbedringssirkelen

Modell for kvalitetsforbedring (16x9)
Figuren viser Modell for kvalitetsforbedring

Å jobbe systematisk med kvalitetsforbedring er viktig. Det finnes mange metoder og verktøy for å få til forbedringer og dokumentere dette.

Anbefalte metoder og verktøy
(/kvalitetsforbedring)