Kvalitetsforbedring

Kunnskap om kvalitetsforbedring i primær- og spesialisthelsetjenesten.

Kvalitet og retningsendring

Fremtidens helsetjenester må fremme helse og velvære i befolkningen gjennom å mobilisere ressurser hos brukere, pårørende og helsearbeidere. Tjenestene må ta utgangspunkt i det som er viktig for brukeren. Det skaper motivasjon og engasjement og er helsefremmende. Satsingen på utvikling av «Gode pasientforløp» og innføring av «Lyst på livet» i norske kommuner, er eksempler på den retningsendringen tjenestene trenger.

Metoder og verktøy

Modell for kvalitetsforbedring (16x9)
Figuren viser Modell for kvalitetsforbedring

Å jobbe systematisk med kvalitetsforbedring er viktig. Det finnes mange metoder og verktøy for å få til forbedringer og dokumentere dette.

Anbefalte metoder og verktøy
(https://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring)