Brukermedvirkning

Brukermedvirkning i forbedringsarbeid

Brukermedvirkning er et sentralt begrep i helse- og omsorgstjenesten. Det er både en visjon – noe å strekke seg etter, et mål, og en demokratisk rettighet. Brukernes rett til medvirkning er dessuten nedfelt i et omfattende lovverk.

Slik kan det gjøres

Modell for kvalitetsforbedring (16x9)

Modell for kvalitetsforbedring beskriver hvordan du kan involvere brukerne og gi dem innflytelse.

Les mer om Modell for kvalitetsforbedring

Metoder og verktøy

Utvalgte verktøy for å involvere brukerne i forbedringsarbeid.

(/kvalitetsforbedring/brukermedvirkning)