Oppnevning av brukerrepresentanter

Helse- og omsorgstjenesten har forstått betydningen av brukermedvirkning, og ønsker brukernes deltakelse i utviklingen av tjenestene velkommen. Flere brukerorganisasjoner har utarbeidet materiale som er nyttig å sette seg inn i når det gjelder oppnevning av brukerrepresentanter. Dette gjelder blant annet Funksjonshemmedes Fellesorganisasjons (FFO) hefte: «Når du representerer FFO, en introduksjon til brukerrepresentanter». Målgruppen er brukerrepresentanter, men heftet inneholder mye nyttig informasjon til organisasjoner som ønsker å oppnevne brukerrepresentanter.

En introduksjon til brukerrepresentanter  

Økonomisk kompensasjon

Det finnes ingen nasjonale retningslinjer når det gjelder økonomisk kompensasjon forbrukerrepresentasjon. Det er imidlertid stor enighet om at alle dokumenterte utgiftersom et minimum dekkes for brukerrepresentanten når det gjelder reise, opphold og evt. tapt arbeidsfortjeneste. I tillegg får brukerrepresentantene ofte en møtegodtgjørelse.

(/kvalitetsforbedring/brukermedvirkning/brukerrepresentanter)