Kvalitetsmåling

Om kvalitetsmålinger

Illustrasjonsfoto: Kvalitetsmåling - illustrasjon
Illustrasjonsfoto: iStockphoto

I all kvalitetsutvikling i helsetjenesten er det viktig å gjennomføre målinger. Dette gjør det mulig å finne ut hva tjenestene faktisk yter, kunne sammenligne resultatene med de opprinnelige mål og identifisere områder for forbedring.

Les mer om kvalitetsmåling

Kvalitetsregistre

Kvalitetsregistrene består av opplysninger som er samlet inn fra helsetjenesten med tanke på å beskrive innholdet i form av prosesser, resultater og kvalitetsegenskaper i det tjenestetilbudet som gis befolkningen. I Norge betegnes slike registre gjerne som medisinske kvalitetsregistre.

Les mer om kvalitetsregistre
(https://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring/kvalitetsmaling)