Kvalitetsmåling

Kvalitetsregistre

Kvalitetsregistrene består av opplysninger som er samlet inn fra helsetjenesten med tanke på å beskrive innholdet i form av prosesser, resultater og kvalitetsegenskaper i det tjenestetilbudet som gis befolkningen. I Norge betegnes slike registre gjerne som medisinske kvalitetsregistre.

(/kvalitetsforbedring/kvalitetsmaling)