Idédugnad er et verktøy som har til hensikt å framskaffe mange ideer på kort tid.

Idédugnad brukes

 • Når det er ønskelig å skaffe seg et mangfold av ideer 
 • Når det er ønskelig å utløse kreativitet og originale ideer 
 • Når det er ønskelig å skape et bredt engasjement i hele personalgruppen

Typiske situasjoner er

 • I et personalmøte når man ønsker å trekke flest mulig ansatte inn i et forbedringsarbeid
 • I innledningen av et forbedringsarbeid, når man ønsker å få ideer til hva man trenger å forbedre
 • Når man har avklart hva som skal forbedres, men vil ha flest mulig ideer på hvordan forbedringene skal skje

Fremgangsmåte

Nødvendig materiale: tavle eller flippover, tusj, tape og veggplass.

 1. Klargjør hensikten med idédugnaden.
 2. Gjennomgå reglene:
  • Ikke kritiser andres ideer, ikke diskuter eller evaluer ideene
  • Ingen ideer er dumme. Jo villere, jo bedre i denne fasen
  • Alle ideer tas vare på.
  • Det er lov å bygge videre på/utvide andre ideer, slå ideer sammen og også dele opp ideer og bruke deler av andres ideer som egne
 3. Skriv ned hver idé på tavle eller flippover. (ved å skrive ideene på post-it lapper under idédugnaden kan det følges opp med et affinitetsdiagram siden)
 4. La alle etter tur presentere en idé. Fortsett prosessen til alle har fått tømt seg for sine ideer.
 5. Gå gjennom de ideene der dette trengs for å få en felles forståelse. Dette løses best ved å spørre hva, hvorfor og hvordan. Sørg for at alle er omforent i forståelsen av ideene som er kommet opp
 6. Tillat et minutts stillhet så alle kan samle tankene om ideene som er utarbeidet
 7. Gå gjennom ideene for å se om noen hører sammen og overlapper hverandre.
 8. Skill ut de beste ideene for videre bearbeiding. Dette kan skje ved stemningsvurdering eller dersom det er vanskelig å se hvem som har størst oppslutning, ved å stemme over det.

Betraktninger

 • Deltakerne kan gå fort tom for ideer. Gi tid, våg å la det være stille og la folk tenke. Oppfordring om å bygge på andres ideer setter ofte i gang nye innspill.Det er tre mulige tilnærminger for selve innsamlingen av ideer. Fritt fram vil skape størst spontanitet, kreativitet og gjøre det enklest å bygge på andres ideer. Ulempen er at enkeltindivider lettere kan dominere, mange kan snakke i munnen på hverandre og ideer kan gå tapt.
 • Strukturert gjøres ved at det går på rundgang å komme med sine forslag. Alle vil delta og det er lettere å konsentrere seg om det andre kommer med av innspill. Ulempen vil være at man kan få lite fremdrift, det er vanskeligere å bygge på andres ideer og det kan være flaut å si pass, mens andre har masse ideer igjen. Se for øvrig nominell gruppeteknikk.
 • Skriftlig gjør at følsomme forslag ift vanskelige temaer lettere kan komme fram. Kan brukes i større grupper hvor vi har erfaring for at mange ellers er passive. Svakheten er her at det kan være vanskelig å bygge videre på andres ideer. Dette kan kompenseres for ved å gå gjennom alle forslagene og åpne for en ekstra runde for assosiasjoner fra andre ideer.
 • Uansett hvilken tilnærming man velger er det viktig å gi deltakerne tid og ro til å tenke før innsamling av ideer begynner.
 • I noen arbeidsmiljøer ser man lett begrensningene. Dersom det lett kommer opp kritikk og innvendinger er det viktig å minne om kjørereglene.
 • Deltakerne kan gå fort tom for ideer. Gi tid, våg å la det være stille og la folk tenke. Oppfordring om å bygge på andres ideer setter ofte i gang nye innspill.
(/kvalitetsforbedring/metoder-og-verktoy/idedugnad)