Samveis – veikart for tjenesteinnovasjon

Verktøy for tjenesteinnovasjon som skal gi konkret hjelp til norske kommuner som ønsker å nyskape sine tjenester.

Foto: Samveis.no (Kommunenes sentralforbund) - skjermbilde 30.5.2016
Skjermbilde fra samveis.no 30. mai 2016.Foto: KS

Verktøyet er utviklet av Kommunenes sentralforbund (KS).

Samveis veikart er en praktisk metodikk som setter kommunene i stand til å endre offentlige tjenester for å møte fremtiden.

Verktøyet følger innovasjonsprosesser fra A til Å, fra før prosjekter starter, gjennom forankring og forberedelser, via tjenesteinnovasjonsfasen, overgang til drift og gevinstrealisering med målinger. Metodikken er generell og kan brukes innenfor alle kommunale sektorer.

Les mer:

(/kvalitetsforbedring/metoder-og-verktoy/samveis)