Hva er kvalitetsforbedring?

Om kvalitetsforbedring

Kvalitetsforbedring er en kontinuerlig prosess som omhandler både å forbedre områder i helse- og omsorgstjenesten, men også å teste ut innovative og nytenkende ideer. Forskrift om ledelse- og kvalitetsforbedring tydeliggjør virksomhetenes ansvar i dette arbeidet.

Hva er kvalitetsforbedring?

Forbedringskunnskap

Modell fra Batalden PB, Stoltz PK (1993).
Modell fra Batalden PB, Stoltz PK.

En god helsetjeneste innebærer å ta i bruk ulike type kunnskap i arbeidet med å utvikle tjenestene.

Mer om forbedringskunnskap

Metoder for forbedring

Modell for kvalitetsforbedring (16x9)

Å jobbe systematisk med kvalitetsforbedring er viktig. Det finnes mange metoder og verktøy for å få til forbedringer, men ingen enkle løsninger.

Hvordan skape forbedring?

Et felles ansvar

Kvalitetsforbedring skal ikke bare være ledernes og kvalitetsrådgivernes ansvar, men noe alle har ansvar for å bidra til.

Mer om felles ansvar for kvalitetsforbedring
(/kvalitetsforbedring/om-kvalitetsforbedring)