Pasientsikkerhet

Hva er pasientsikkerhet?

pasientsikkerhet

Helsetjenesten skal hjelpe pasienter – ikke skade dem. Likevel blir pasienter skadet unødig i møtet med helsetjenesten. Dette kan vi ikke leve med - innsats for pasientsikkerhet er nødvendig!

Les mer om pasientsikkerhet

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet skal bidra til å redusere pasientskader og øke pasientsikkerheten i Norge.

Lære av uønskede hendelser

En uønsket pasienthendelse må brukes til læring! Her finner du kunnskapskilder til slik læring. 

Klage og erstatning

Hvor kan pasienter og pårørende henvende seg for å klage eller søke erstatning?

For pasienter og pårørende
(https://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring/pasientsikkerhet)