Kortfattet oversikt over meldeordninger som gjelder feil, skader, avvik og uheldige hendelser inklusive meldinger om utbrudd av smittsom sykdom.

HvaSkjema/Melding/Kontakt
Varsel om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten

Send varsel til Helsetilsynet

Send varsel til Undersøkelseskommisjon, Ukom

Alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesteneHvem skal varsle og hvordan
Melding om unaturlig dødsfall til politiet*

Last ned skjema

Slik skal dødsmeldingen fylles ut

Meldeplikten for medisinsk utstyrE-post til Legemiddelverket, medisinsk utstyr

Elektromedisinsk utstyr

Medisinsk utstyr

Strålegivende utstyr

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Vakttelefon

Meld uønsket hendelse om blodgivning og blodtransfusjonhemovigilans.no
Celler og vev*

Hendelse ved donasjon, pasientkomplikasjon og generell hendelse

Legemidler, bivirkningsmelding

Meldeskjema for helsepersonell, Statens legemiddelverk

Legemidler, bivirkningsmelding

Meldeskjema for pasienter, Statens legemiddelverk
Melding om smittsom sykdom gruppe A/B*Meldesystem for smittsomme sykdommer
Last ned skjema, Folkehelseinstituttet
Varsling om utbrudd av smittsomme sykdommerVesuv-CIM, Folkehelseinstituttet
Mistanke om utbrudd av smittsom sykdom med betydning for internasjonal folkehelseSend varsel til Kommunelegen. Ved kommunelegens fravær: Send varsel til Folkehelseinstituttet
Bivirkninger av kosmetikk*

For helsepersonell: Folkehelseinstituttet
For forbrukere: Mattilsynet

Yrkesskade/-sykdom ansatteLast ned skjema, NAV
Alvorlig personskade/dødsfall ansatte

Melding av ulykke og alvorlig skade

Melde ulykke utenom kontortid - kontaktinformasjon

 

Husk at uavhengig av meldeordningene skal pasienter som er blitt påført skade eller alvorlige komplikasjoner også informeres. Pasienten skal ha informasjon om adgangen til å søke erstatning hos Norsk pasientskadeerstatning samt om henvendelser til pasient- og brukerombudet og tilsynsmyndigheten.

For oversikt over alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre, se Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre.

(/kvalitetsforbedring/pasientsikkerhet/alle-meldeordninger)