Kortfattet oversikt over meldeordninger som gjelder feil, skader, avvik og uheldige hendelser inklusive meldinger om utbrudd av smittsom sykdom.

HvaSkjema/Melding/Kontakt
Melding om uønsket pasienthendelse i spesialisthelsetjenestenMelding til Helsedirektoratet
Varsling om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten (fra 1. juni 2010)*Send varsel til Helsetilsynet
Melding om unaturlig dødsfall til politiet*Last ned skjema
Medisinsk utstyr*Last ned elektronisk skjema, Helsedirektoratet

Elektromedisinsk utstyr*

Last ned elektronisk skjema

Telefonisk: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, tlf 33 41 25 00.

Strålegivende utstyr*

Vakttelefon, Statens strålevern

Meld uønsket hendelse om blodgivning og blodtransfusjon*Lenke til hemovigilans.no
Celler og vev*

Hendelse ved donasjon, pasientkomplikasjon og generell hendelse

Bivirkning av legemidler*Last ned skjemaer, Statens legemiddelverk
Melding om smittsom sykdom gruppe A/B*Meldesystem for smittsomme sykdommer
Last ned skjema, Folkehelseinstituttet
Varsling om utbrudd av smittsomme sykdommerVesuv, Folkehelseinstituttet
Mistanke om utbrudd av smittsom sykdom med betydning for internasjonal folkehelseSend varsel til Kommunelegen. Ved kommunelegens fravær: send varsel til Folkehelseinstituttet
Bivirkninger av kosmetikk*

For helsepersonell: Folkehelseinstituttet
For forbrukere: Mattilsynet

Yrkesskade/-sykdom ansatteLast ned skjema, NAV
Alvorlig personskade/dødsfall ansatte

Melding av ulykke og alvorlig skade

Melde ulykke utenom kontortid - kontaktinformasjon

* = Skal også varsle Helsedirektoratet dersom skaden er betydelig og oppstått i institusjon i spesialisthelsetjenesten.

Husk at uavhengig av meldeordningene skal pasienter som er blitt påført skade eller alvorlige komplikasjoner også informeres. Pasienten skal ha informasjon om adgangen til å søke erstatning hos Norsk pasientskadeerstatning samt om henvendelser til pasient- og brukerombudet og tilsynsmyndigheten.

For oversikt over alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre, se Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre.

(https://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring/pasientsikkerhet/alle-meldeordninger)