For pasienter og pårørende

Hvor kan du henvende deg for å klage eller søke erstatning ?

Her gir vi en oversikt over hvor du kan henvende deg:

Behov for bistand til å fremme en klage?

Pasient- og brukerombudet  i fylket kan gi deg informasjon om dine rettigheter som pasient eller pårørende. Pasient- og brukerombudet kan bistå med å formulere og videreformidle spørsmål eller klage til rette instans.

Norsk pasientforening er en uavhengig organisasjon som jobber for pasienters rettigheter. Norsk pasientforening kan vurdere ditt problem eller klage, og hjelpe deg å finne den beste, enkleste og rimeligste veien videre.

Klage på helsetjeneste og helsepersonell?

Klager på helsetjenester og helsepersonell bør først rettes til behandlingsstedet, men kan også rettes til Fylkesmannen i det fylket der du har fått eller søker behandling.

Finn mer informasjon om klageordningene og rettigheter i helse- og omsorgstjenestene på Helsetilsynets nettsider.

Søke erstatning?

Den som har gitt deg behandling skal informere om oppstått skade og muligheten for å søke erstatning.

Krav om erstatning for skade påført av helsetjenesten rettes til Norsk pasientskadeerstatning (NPE). På NPEs nettsider finner du også informasjon om hvordan du kan klage på NPEs vedtak.

Mer om pasienters rettigheter:

(/kvalitetsforbedring/pasientsikkerhet/klageordninger-for-pasienter-og-parorende)