IMM-modellen – optimalisering av legemiddelbehandling

IMM – Integrated Medicines Management – er et standardisert verktøy for vurdering og oppfølging. Den beskriver en systematisk prosess der målet er å oppnå maksimal helseeffekt av legemiddelbehandling.

Bilde av sykepleier i medisinrom på sykehuspost, istandgjøring og kontroll av legemiddeldoser

Foto: Helsebiblioteket.no

I IMM blir pasientens legemiddel-regime kvalitetssikret ved hjelp av standardiserte metoder. Det kan skje for eksempel ved innleggelse i sykehus og når behandling skal startes eller justeres. Ved utskriving til neste nivå i helsetjenesten sikrer man at den nødvendige informasjonen for å kunne videreføre behandlingen blir gitt.

IMM-modellen er utviklet i Nord-Irland og brukes internasjonalt, også i Norge. Du kan lese mer om den i artikkelen IMM-modellen til Norge (Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2012). Mer nyttig informasjon finnes på nettsiden til Nasjonalt pasientsikkerhetsprogram – I trygge hender. Se også Helsebibliotekets side Legemiddelgjennomgang.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen Legemiddelaktuelt.

Les mer om legemiddelbehandling, legemiddelgjennomgang, legemiddelhåndtering og legemiddelsikkerhet.

(https://www.helsebiblioteket.no/legemidler/aktuelt/imm-modellen-optimalisering-av-legemiddelbehandling)