Medisinske og helsefaglige termer på norsk og engelsk

Helsebiblioteket.no i Folkehelseinstituttet har oversatt Medical Subject Headings (MeSH) til norsk.

Du kan søke i terminologibasen MeSH på norsk og engelsk, som inneholder ca. 29 400 MeSH på engelsk og ca. 22 000 MeSH på norsk. Inkludert alternative termer, synonymer og nærliggende begrep til hver MeSH, er det totalt ca. 62 000 norske termer i basen. Termbasen ble oppdatert 31.12.2018 av IT-avdelingen ved Universitetet i Agder.

Midler fra Kulturdepartementet i 2015 og 2016 ble brukt til å oversette 7 000 av de mest brukte termenes begrepsforklaringer. Språkrådet bidro til at nynorske definisjoner ble inkludert i den norske oversettelsen. I 2017 har Spesialgruppe for Medisin og Helsefag innen Norsk bibliotekforening bidratt med midler til oversettelsen. Det har også bibliotektjenesten ved Høgskolen i Oslo og Akershus, samt prosjektgruppen for "Optometrisk terminologi" ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Stram økonomi hos FHI har ført til at arbeidet med oversettelsen er lagt på is. Takket være frivillig arbeid av eksperter som tidligere har jobbet med oversettelsen, ble ca.2 000 MeSH oversatt i 2018.

Terminologibasen omfatter de fleste begrep innen medisin og helsefag, samt generelle termer innen alle fagområder. Parallellspråklige termer på norsk og engelsk hjelper studenter og helsepersonell til å forstå medisinsk fagterminologi bedre og bidra til mer presise søk når de skal finne litteratur i internasjonale databaser. Legen vil kunne finne forståelige norske ord for medisinske uttrykk, når hun/han skal skrive brev til en pasient. Pasientene vil ha et oppslagsverk til å forstå medisinsk fagterminologi, og lettere kunne  kommunisere med helsepersonell.

Terminologibasen er under utvikling

De norske termene er sjekket mot ordbøker og eksperter innen fagområdene. Endringer og oppdateringer med nye termer skjer kontinuerlig, og vil først vises etter årlig oppdatering ved nyttår. Skal du indeksere dokumenter med MeSH (norsk og engelsk har samme ID-nummer), anbefaler vi at du bruker MeSH i engelsk språkdrakt. Dette for å unngå rettelser og feil dersom norske MeSH endres.

Oppdager du feil og mangler, kan du sende en e-post til prosjektleder Sigrun Espelien Aasen i Helsebiblioteket.no. Du kan også sende inn melding via lenken «Spørsmål om MeSH» øverst til høyre i terminologibasen. Vi er takknemlige for alle henvendelser om forbedringer, ros og ris.

Terminologibasen er utviklet av Computas. Universitetet i Agder tar ansvar for å holde den oppdatert på sin server. Optikerutdanningen i Kongsberg, HSN og Norges Optikerforbund har bidratt med midler til å gi verktøyet mobilvennlig design i 2019. Kanskje vil norske MeSH komme i RDF-format i løpet av 2019, og utnytte semantisk teknologi med lenkede data.

Ferdigstilling av norske MeSH

Målet er å oversette alle MeSH-termene med viktigste begrepsforklaringer innen 2020. Framdriften er avhengig av eksterne midler.

Hvorfor bruke MeSH

  • Anbefales brukt i ISO 13119: Health informatics – Clinical knowledge resources – Metadata (2012)
  • Forklarte begrep med id-nr., gir entydig forståelse
  • Mappes med vokabularer og kodesystemer i UMLS (Unified Medical Language System)
  • Sikrer kvalitet ved indeksering og gjenfinning
  • Nyttig verktøy for studenter, forskere, helsepersonell og pasienter

På norsk:

  • Styrker parallellspråklighet, jf. St.meld.35 (2007-8)
  • Muliggjør søk på norsk i internasjonale databaser og informasjonskilder

Les mer om prosjektet Medical Subject Headings på norsk.

Faktaark_MeSH.pdf

 

 

(https://www.helsebiblioteket.no/om-oss/artikkelarkiv/mesh-medical-subject-headings-pa-norsk-og-engelsk)