Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nytt liv og trygg barseltid for familien - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2057
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.03.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Seniorrådgiver Brit Roland
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Barseltiden er en overgangsperiode. Den er preget av følsomhet og sårbarhet både hos kvinnen og hennes partner. Økt følsomhet er viktig for å kunne forstå det nyfødte barnets signaler. Sensitiviteten setter foreldrene i stand til å gi barnet nødvendig hjelp til å regulere følelser og støtte utviklingen. Denne fasen kan i likhet med andre overgangsfaser utløse psykiske lidelser (70). Forbigående følelsesmessige svingninger (barseltårer) vurderes som en normal reaksjon og forekommer hos omtrent 50–80 prosent av barselkvinnene.

I dette kapittelet beskrives de vanligste psykiske og fysiske plagene etter fødselen. Kvinner opplever disse plagene i ulik grad. Følelsesmessige og kroppslige endringer etter fødselen er som oftest forbigående. Kvinner kan oppleve endringene som plagsomme, og de kan føre til bekymring. En individuell tilpasning er av stor betydning. Enkelte kvinner kan ha bruk for mer hjelp, veiledning og eventuelt behandling enn andre og utover det som er beskrevet i retningslinjen.