Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nytt liv og trygg barseltid for familien - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2057
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.03.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Seniorrådgiver Brit Roland
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Anbefalingens styrke
Det foreslås at kvinner med plagsomme hemoroider tilbys en vurdering. En eventuell behandling tilpasses grad og omfang av plagene. Umiddelbare smertelindrende tiltak bør forsøkes. Det bør gis informasjon om kosthold og fysisk aktivitet for å forebygge forstoppelse.
Dokumentasjon: Lav kvalitet.
Svak/betinget
 

Hemoroider regnes som en alminnelig plage hos gravide og kvinner i barseltiden. Det foreligger få studier om behandling og forebygging. Hemoroider defineres som hevelse svarende til åreknuter i vener rundt analåpningen. Symptomene varierer etter graden og omfanget av hemoroider. De vanligste symptomene er blødning og smerter (231).

Det er usikkerhet knyttet til forekomst av hemoroider hos gravide og barselkvinner. Anslagsvis er 8–24 prosent fortsatt plaget tre måneder etter fødselen. Hemoroidene vil ofte bli gradvis mindre etter fødselen, men vil vanligvis ikke bli helt borte (232).

Hemoroider er vanligere hos gravide enn i resten av befolkningen. Årsakene er forstoppelse, generell økt venestase og hormonelle faktorer som progesteron som virker inn på bevegelse i tarmen og glatt muskulatur også i analkanalen (232). Lang utdrivningstid under fødselen, høy fødselsvekt hos barnet, traumatisk forløsning og operativ vaginal forløsning ser ut til å disponere for hemoroider etter fødselen. Hemoroider som er oppstått i forbindelse med fødselen, bør reponeres rett etter fødselen i forbindelse med pleie/sutur av perineum. Fødsel etter uke 40 øker også risikoen for hemoroider etter fødselen. Årsaken er ikke kartlagt. Risikofaktorene tyder på at det er mulig å forebygge hemoroider.

I en systematisk oversiktsartikkel har man vurdert konservativ behandling av symptomatiske eller kompliserte hemoroider under graviditeten og i barseltiden. To studier er inkludert i oversikten (Quijano, CE 2005) (N = 150) (233). Konklusjonen var at det ikke finnes randomiserte kontrollerte studier om behandling av hemoroider hos barselkvinner.

Klinisk erfaring viser at undersøkelse og inspeksjon av anus og analkanalen er viktig ved symptomer på hemoroider (232). Behandlingen er konservativ, alternativ eller kirurgisk. Konservativ behandling består av økt inntak av væske og fiber samt legemidler for å øke bevegelsen i tarmen og lokal anal behandling med anestesimidler og antiinflamatoriske midler, steroider og legemidler i flavonoidfamilien (233). Erfaringsmessig virker nedkjøling (isforpakning) og reponering av hemoroidene smertelindrende. Kvinnen bør få informasjon om hvordan hun kan gjøre dette selv, eventuelt etter 20 minutter med nedkjøling og elevasjon av setet på forhånd, for eksempel i form av kne-albue-leie. Klinisk erfaring er at økt fiber- og væskeinntak kan ha en god effekt sammen med fysisk aktivitet.