Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nytt liv og trygg barseltid for familien - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2057
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.03.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Seniorrådgiver Brit Roland
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Anbefalingens styrke
Det foreslås at kvinner får tilbud om en kontroll fire-seks uker etter fødselen. Konsultasjonen er rettet inn mot kvin-nens fysiske og psykiske helse og omfatter informasjon/tilbud om prevensjon. Hensikten er både å fange opp forhold som trenger oppfølging, og å støtte kvinnen.
Dokumentasjon: Lav kvalitet.
Svak/betinget
 

Det er vanlig å tilby kvinner en kontroll fire–seks uker etter fødselen eller når kvinnen ønsker det. For friske kvinner uten komplikasjoner er det manglende dokumentasjon for effekten av dette tiltaket. Mange kvinner setter pris på denne kontrollen. Kontrollen er gratis for kvinnen både hos fastlege og jordmor.

Kontroll etter fødselen foregår både i den kommunale helse- og omsorgstjenesten ved fastlege eller jordmor og i spesialisthelsetjenesten avhengig av forløp og risiko. Ved komplikasjoner knyttet til svangerskap, fødsel eller barseltid vil det være oppfølging i spesialisthelsetjenesten.

Noen kvinner vil ha behov for tidligere kontroll hos fastlege. Det kan være for eksempel ved svangerskapsdiabetes, forhøyet blodtrykk, infeksjon, depresjon, kronisk sykdom eller andre tilstander som er kjent fra svangerskapet hvor fastlege har fulgt opp alene eller i samarbeid med spesialisthelsetjenesten.

Aktuelle temaer i samtalen med kvinnen:

 • Søvn og hvile, mestring av morsrollen, forhold til partner
 • Nedstemthet
 • Bekkenrelaterte smerter, inkontinens
 • Smerter i bekkenbunnen, kontroll av fødselsrifter og tilheling
 • Renselse, menstruasjon, prevensjon
 • Seksualitet
 • Amming, morsmelkernæring eller morsmelktillegg
 • Hemoglobin – anemi
 • Helsestasjonen, oppfølging av barnet

Kontroll etter fødselen hos kvinner uten risiko og med et normalt fødsel- og barselforløp bør gjennomføres av den som har fulgt opp kvinnen under svangerskapet eller hatt ansvar for fødselen. Innholdet i konsultasjonen er kvinnens fysiske og psykiske helse med utgangspunkt i epikrise fra føde-/barselavdelingen. Hensikten er både å fange opp forhold som trenger oppfølging, og å støtte kvinnen i hennes opplevelse av det som anses som normale fysiske og psykisk endringer.