Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nytt liv og trygg barseltid for familien - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2057
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.03.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Seniorrådgiver Brit Roland
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Barseltårer kan i noen tilfeller gå over i nedstemthet og uro. Kvinnene kan også bli overveldet av vanskelige følelser senere i barseltiden. Dersom kvinnen ikke er i stand til å skjerme barnet, kan det gå utover samspillet med barnet.

Det kan være mange årsaker til at følelsene til barselkvinner svinger den aller første tiden. Det er en ny livssituasjon, og det kan oppleves som overveldende å ha født barn og blitt mor. Mange kvinner kan kjenne intens og overveldende glede, mens andre kan være utmattet og kanskje bekymret over ansvaret eller andre vanskelige ting i livet sitt. Barseltårene sammenfaller også med at melkeproduksjonen er i ferd med å komme i gang. Søvnmangel kan påvirke den emosjonelle tilstanden. Barseltårer kan gå over i vedvarende uro, nedstemthet og fødselsdepresjon. Se kapittel Depresjon/depressive symptomer i barseltiden.

Observasjonsstudier viser at tretthet, utmattelse, tendens til å ta til tårer, glemsel, skyldfølelse, engstelse, tristhet, forvirring, overfølsomhet, hodepine og irritabilitet kan være tegn på nedstemthet (205;206). De samme symptomene forekommer også ved depresjon i barseltiden. Forbigående nedstemthet og følelsesmessige svingninger regnes som normalt, men en forlenget periode med nedstemthet og uro kan være tegn på begynnende depresjon. Det kan være vanskelig både for kvinnen selv og helsepersonellet å vite når uroen og nedstemtheten vil gå over av seg selv, og når det kreves behandling. Nedstemthet og klinisk depresjon må også skilles fra de forbigående følelsesmessige svingningene som mange kvinner opplever den første uken etter en fødsel med en varighet på to–tre døgn (barseltårer).