Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nytt liv og trygg barseltid for familien - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2057
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.03.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Seniorrådgiver Brit Roland
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Renselse er en normal, fysiologisk prosess etter fødselen. Varighet og mengde er svært forskjellig fra kvinne til kvinne (204;228). Flere har kartlagt hvordan kvinner har beskrevet renselsen etter fødselen (229;230). Renselsen endrer farge fra å være en rød, frisk blødning i starten, deretter til en rosa/brunlig blødning og så til slutt vanligvis med gul/hvitaktig sekresjon.

Det er viktig å identifisere unormal renselse og iverksette behandling. Informasjon til barselkvinner om renselse er at symptomer på unormal renselse kan være lukt, smerter og temperaturstigning. Ved dag 7–12 er det normalt med en frisk blødning, og denne blødningen har en varighet på cirka ett døgn. Det kan også forekomme blodlevringer/koagler og hinner i renselsen, og det er vanlig med etterrier.

For å forebygge alvorlige infeksjoner hos kvinnen og barnet anbefales kvinnen å sørge for god hygiene. Det innebærer håndvask i forbindelse med toalettbesøk og intimhygiene og sørge for å skifte bind ofte. Det er omdiskutert om man skal gi råd om å unngå karbad og svømmebasseng så lenge renselsen pågår. Det er ikke publisert studier som støtter dette, og videre forskning er nødvendig. Det er vanlig å gi råd om å benytte kondom ved samleie for å forebygge infeksjoner og uønskede svangerskap inntil kvinnen for eksempel kan benytte annen prevensjon.