Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nytt liv og trygg barseltid for familien - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2057
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.03.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Seniorrådgiver Brit Roland
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

 I dette kapittelet beskrives ernæring med morsmelk, erstatning for morsmelk, anbefaling ved enkelte sykdomstilstander hos mor og barn samt legemidler og amming. Det er også omtale av barnets vektutvikling samt veiledning og støtte til kvinner som kan ha en noe lavere forekomst av amming, og som i starten kan ha ammeproblemer. Foruten praktiske metoder og kliniske vurderinger omtales WHOs og Unicefs strategi Mor-barn-vennlig initiativ .

Det anbefales at spedbarn får morsmelk som eneste næring de seks første månedene, så lenge mor og barn trives med det og barnet vokser som det skal (78). Utover seks måneder anbefales det å gi barnet morsmelk sammen med tilleggskost i hele første leveår og gjerne lenger. Helsedirektoratet reviderer retningslinjen for spedbarnsernæring (2013). Den vil blant annet basere seg på Nordiske næringsstoffanbefalinger (79).