Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nytt liv og trygg barseltid for familien - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2057
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.03.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Seniorrådgiver Brit Roland
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Selv om morsmelk er den beste spedbarnsernæring og spesielt viktig for premature og syke nyfødte, er det i noen få tilfeller kontraindisert å amme (111;131-133). Mødre med hepatitt B og C og mødre i legemiddelassistert rehabilitering anbefales å amme:

Mødre med hepatitt B

Anbefales å amme sine barn (133; 134). Barnet skal vaksineres mot hepatitt B på føde-/barselavdelingen etter gjeldende retningslinjer, se kapittel Forebygging av hepatitt B. Såre brystknopper og andre sår bør forebygges.

 

Mødre med hepatitt C

Anbefales å amme sine barn. Det er ikke dokumentert at amming gir økt risiko for hepatitt C-smitte til barnet (133;135). Dersom kvinnen har såre, blødende brystknopper, anbefales det at hun tar en pause i ammingen, og at hun pumper og kaster melken til sårene ikke lenger blør.

 

Mødre i legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Anbefales å amme sine barn. Det gjelder kvinner som er medisinert med metadon eller brupenorfin. Utfyllende informasjon i Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene til barnet når skolealder (76).