Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nytt liv og trygg barseltid for familien - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2057
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.03.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Seniorrådgiver Brit Roland
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Enkelte ganger kan det være indisert å hindre melkeproduksjonen, for eksempel når amming er kontraindisert, når det har forekommet dødfødsel, eller dersom kvinnen ikke kan eller vil amme (136).

Laktasjon hemmes ved økt trykk i brystet. Dette kan forsterkes ved såkalt oppbinding, noe som gir et ytre trykk mot brystet. Stimulering, for eksempel ved at barnet dier, bør unngås. Ubehagelig brystspreng opphører etter et par dager og kan lindres med paracetamol og ikke-steroid antiinflammatorisk middel (NSAID). Laktasjonen kan også hemmes med legemiddelet kabergolin, helst gitt innen 24 timer etter fødselen. Bromokriptin bør ikke brukes. Kabergolin reduserer produksjonen av prolaktin, et nødvendig hormon for melkeproduksjonen. Raskt fallende prolaktinnivå kan øke de depressive symptomene. Legemiddelet er kontraindisert hos kvinner med preeklampsi og hos kvinner med risiko for barselpsykose (137). Hos disse kvinnene bør laktasjonen hemmes på fysiologisk måte.

Selv etter inntak av kabergolin vil mange produsere litt melk initialt og/eller oppleve noe melkeproduksjon når effekten av kabergolin forsvinner etter cirka fire uker (137). Det er viktig at kvinnens beslutning om å hindre melkeproduksjonen med legemiddel er veloverveid og tas etter veiledning. Medikamentet har svært lang halveringstid. Noen angrer beslutningen. Det er omdiskutert om barnet da kan få den melken som kommer etter at moren har tatt kabergolin. Det foreslås i disse tilfellene å ta kontakt med Nasjonal kompetansetjeneste for amming for individuell vurdering.