Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nytt liv og trygg barseltid for familien - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2057
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.03.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Seniorrådgiver Brit Roland
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Morsmelk utgjør den optimale ernæring for spedbarnet og gir grunnlag for best mulig vekst og utvikling. I en systematisk oversikt har man blant annet vurdert kort- og langtidseffekter av morsmelkernæring i et nordisk perspektiv (83). For en rekke helseeffekter er dokumentasjonen vurdert å være overbevisende eller sannsynlig (se tabell 1).

Tabell 1: Oversikt over resultater av systematisk litteraturgjennomgang. Bakgrunn for revisjon av Nordiske næringsstoffanbefalinger (81) 

Barnet – helseeffekter av amming

Gradering av dokumentasjonen

Overvekt/fedme hos barn og unge

Lengre varighet av fullammingsperioden eller ammeperioden beskytter mot overvekt og fedme hos barn og unge.

Overbevisende

Akutt mellomørebetennelse

Morsmelkernæring beskytter mot akutt mellomørebetennelse.

Overbevisende

Mage- og tarminfeksjoner

Morsmelkernæring beskytter mot mage- og tarminfeksjoner.

Overbevisende

Nedre luftveisinfeksjoner

Morsmelkernæring beskytter mot luftveisinfeksjoner.

Overbevisende

Vekst

Fullamming i mer enn 4 måneder er forbundet med langsommere vektøkning i andre levehalvår.

Sannsynlig

Blodtrykk

Morsmelkernæring har en liten, men signifikant reduserende, effekt på blodtrykket senere i livet.

Sannsynlig

Kolesterol i serum

Morsmelkernæring gir en liten reduksjon i kolesterolnivået i blodet senere i livet eller voksen alder.

Sannsynlig

Type 1-diabetes

Morsmelkernæring beskytter mot type1-diabetes.

Sannsynlig

Type 2-diabetes

Morsmelkernæring beskytter mot type 2-diabetes.

Sannsynlig

IQ og nevrologisk utvikling

Morsmelkernæring er gunstig for IQ og score på utviklingstester hos barn.

Sannsynlig

Cøliaki

Morsmelkernæring beskytter mot cøliaki, dersom gluten introduseres i små mengder mens barnet fortsatt ammes, selv om det er usikkert om denne beskyttelsen bare forsinker utbrudd av cøliaki, eller om den gir permanent beskyttelse.

Sannsynlig

Inflammatorisk tarmsykdom

Morsmelkernæring beskytter mot inflammatorisk tarmsykdom.

Sannsynlig

Overvekt/fedme i voksen alder

Morsmelkernæring beskytter mot overvekt/fedme i voksen alder.

Begrenset – mulig

Kreft

Morsmelkernæring beskytter mot leukemi og muligens andre kreftformer som forekommer hos barn.

Begrenset – mulig


Det er overbevisende dokumentasjon for at morsmelk/amming beskytter mot overvekt hos barn og unge, akutt mellomørebetennelse, mage- og tarminfeksjoner og nedre luftveisinfeksjoner. For atopisk sykdom og astma gav litteraturgjennomgangen varierende resultat, og man kunne ikke fastslå om amming virket forebyggende på atopiske sykdommer eller astma hos barn. En metaanalyse har konkludert med at amming beskytter spedbarn mot krybbedød. Effekten var sterkere ved fullamming (96).