Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nytt liv og trygg barseltid for familien - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2057
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.03.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Seniorrådgiver Brit Roland
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Enkelte nyfødte har behov for mer behandling og observasjon enn andre. Følgende risikogrupper omfattes ikke av denne retningslinjen: premature under 37 ukers svangerskapsvarighet, barn av mødre med alle typer diabetes, store barn over 4500 g, vekstretarderte barn med vekt < 2,5-prosentilen, barn med vekt under 2500 g, dysmature barn med lite subkutant fett og andre med for eksempel lav apgarskår, tilpasningsforstyrrelser og vekttap ≥ 10 prosent.

Nyfødte barn i disse gruppene kan være særlig utsatt for lavt blodsukker og/eller utilfredsstillende vektutvikling. Det er utarbeidet kriterier for hvordan disse barna skal følges opp med tanke på ernæring (110;111). Barn av kvinner med depressive symptomer har økt risiko for problemer med mating og svak vektøkning (123). Dette gjelder både barn som får morsmelkerstatning og morsmelk. Mor og barn bør få grundig oppfølging.