Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nytt liv og trygg barseltid for familien - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2057
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.03.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Seniorrådgiver Brit Roland
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Folkehelsearbeid er et satsningsområde (20;33). Helsemyndighetene og politikerne ønsker større oppmerksomhet rundt forebyggende helsearbeid enn rundt det kurative. Svangerskaps- og barselomsorgen er tjenestetilbud av forebyggende karakter. Mange gravide, barselkvinner og deres familier møter helsetjenesten uten å være syke. Barn og foresatte følges opp på helsestasjonen ifølge et fastlagt program (2). Helsefremmende og forebyggende arbeid innebærer å iverksette tiltak før påvist sykdom eller diagnose. Helsefremmende tiltak kan bidra til god fysisk og psykisk helse og mestring av motgang og belastninger.