Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nytt liv og trygg barseltid for familien - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2057
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.03.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Seniorrådgiver Brit Roland
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Foreldre som får et barn med en sykdom eller en kronisk lidelse, eller som opplever at barnet dør i forbindelse med svangerskapet eller fødselen, har behov for en strukturert oppfølging fra helsepersonell. Foreldre som opplever at barnet dør, har en økt risiko for å utvikle psykososiale problemer. Tapet av et barn eller alvorlig sykdom utgjør en belastning for parforholdet. Det har vist seg at omsorg og støtte kan ha en lindrende og forebyggende effekt. Foreldre som får støtte i sorgprosessen, vil raskere fungere i hverdagen. Menn og kvinner vil ha ulike behov for oppfølging. Det samme gjelder barnets søsken.

En familiebasert omsorg som bygger på et faglig samarbeid mellom føde-/barselavdeling og nyfødtavdeling, kan bidra til å støtte foreldrene. Konsekvent informasjon uavhengig av hvem som gir informasjonen, bidrar til trygghet i en tid som oppleves som kaotisk for foreldrene. En fast kontaktperson kan koordinere tilbudet, slik at foreldrene opplever kontinuitet og forutsigbarhet. Kontaktpersonen sørger for en strukturert og tilrettelagt oppfølging basert på familiens behov.

Tilbudet til foreldrene er basert på en tverrfaglig strategi som ivaretar psykososial og praktisk støtte både på sykehuset og i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Landsforeningen for uventet barnedød har informasjon om dødfødsler, krybbedød, sorg og sorgarbeid på sine hjemmesider http://www.lub.no/mistet-barn.