Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nytt liv og trygg barseltid for familien - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2057
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.03.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Seniorrådgiver Brit Roland
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Nyfødte barn er sosiale vesener som trenger sosial bekreftelse. Allerede den første timen etter fødselen søker nyfødte etter kontakt (43). Tilknytningsprosessen fører til et psykologisk bånd mellom mor, far og barn (44). Gode foreldre er sensitive og forutsigbare når de svarer på barnets signaler (45;46).

Kvaliteten på samspillet er betinget av foreldrenes sensitivitet og evne til å regulere egne følelser. Sensitive personer forstår og svarer på barnets signaler med aksept og bekreftelse (43). Barn fornemmer trygghet hos personer som er følsomme og imøtekommer deres signaler og behov, og som ikke minst har evnen til å trøste når barnet trenger hjelp til å regulere sine følelser (47–49). Foreldrenes emosjonelle omsorg for barnet er like viktig som den praktiske omsorgen som innebærer å sikre mat, stell og gode soverutiner. Foreldrene trenger selv emosjonell støtte og omsorg for på samme vis å gi dette til barnet.

Det er utviklet metoder for helsepersonell slik at de kan lære foreldre å forstå og reagere hensiktsmessig på barnets signaler. I retningslinjen for barselomsorgen er det ikke vurdert hva effekten av slike metoder er, eller hvilken metode som er den mest effektive basert på norske forhold. Det bør ses nærmere på dette forholdet.