Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nytt liv og trygg barseltid for familien - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2057
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.03.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Seniorrådgiver Brit Roland
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

I dette kapittelet beskrives komplikasjoner som kan oppstå hos nyfødte i barseltiden. Enkelte komplikasjoner er relativt vanlige, for eksempel fysiologisk gulsott, mens andre er svært sjeldne. Retningslinjen for barselomsorgen omhandler ikke behandling av patologiske tilstander. Mer informasjon om behandling av infeksjonssykdommer og andre sykdommer hos spedbarn finnes i Akuttveileder i pediatri og Generell veileder i pediatri utarbeidet av Norsk barnelegeforening, lokale metodebøker og fagprosedyrer (142;144;172;173). 

Helsepersonell i barselomsorgen må være kjent med symptomer som kan oppstå for å forebygge skade og sykdom. Følgende symptomer kan være tegn på sykdom:

 • Respirasjon > 60 når barnet er rolig og mer enn to timer gammelt
 • Unormal hudfarge
  • Blålig farge på hud og slimhinner (cyanose) og ører, nese, leppe, fingre og tær
  • Gulsott første levedøgn
  • Grålig hudfarge med nedsatt perifer sirkulasjon
 • Nedsatt muskelspenning/reaksjon
 • Pustepauser eller krampeanfall
 • Betydelig vekttap > 10 prosent av kroppsvekten
 • For høy eller lav temperatur
 • Lavt blodsukker
 • Mistanke om misdannelser – i ytre eller indre organer

Hovedmålet med barselomsorgen er å differensiere tilbudet med en faglig forsvarlig seleksjon, slik at nyfødte som trenger lengre opphold på sykehuset, får det. Hos alle nyfødte er det viktig å forebygge komplikasjoner og smittsom sykdom. Nyfødte barn er generelt mer utsatt særlig for infeksjoner enn større barn og voksne på grunn av et umodent immunforsvar.