Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nytt liv og trygg barseltid for familien - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2057
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.03.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Seniorrådgiver Brit Roland
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Gulsott hos nyfødte (neonatal ikterus) er en normal fysiologisk tilstand, som oppstår hos om lag 60 prosent av alle nyfødte. Ti prosent av brysternærte barn kan fortsatt ha litt gulsott fire uker etter fødselen (174). Gulsott opptrer vanligvis andre eller tredje levedag hos friske nyfødte. Noen barn får mer gulsott enn andre og må behandles. Behandlingsgrensene er standardiserte og beregnet ut fra vekt, alder og bilirubin i serum (175). Høye konsentrasjoner av bilirubin i blodet kan være skadelig for deler av hjernen. Nyfødte barn med gulsott må derfor følges nøye, spesielt i første leveuke.

Årsaker til gulsott:

 • Fysiologisk gulsott
 • Blodgruppeuforlikelighet (immunisering)
 • Gulsott forårsaket av morsmelk
 • Infeksjon/blodforgiftning (sepsis), leversykdom, hematomer (blødning), stoffskiftesykdom
 • Økt disposisjon hos premature under 37 ukers svangerskapsalder

Blodgruppeuforlikelighet og utvikling av gulsott innen de 24 første timer etter fødselen er patologisk og skal raskt vurderes. Årsaken er ofte hemolyse på grunn av uforlikelighet mellom mors og barnets blodgrupper. Dannelse av antistoffer bidrar til hemolyse av barnets røde blodlegemer. AB0-uforlikelighet er den hyppigste årsaken til hemolytisk sykdom hos nyfødte. Immunisering forekommer hyppigst når mor har blodtype 0, og barnet har A eller B. AB0-immunisering kan finne sted allerede under første svangerskap, da antistoffer kan påvises. Mødre med blodtype 0 kan være den viktigste årsak til utvikling av økt bilirubininnhold i blodet hos barnet (176). Det mangler kunnskap om hvorvidt blodtyping av nyfødte med mødre som har blodgruppe 0, vil føre til færre uoppdagede immuniseringer.