Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nytt liv og trygg barseltid for familien - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2057
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.03.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Seniorrådgiver Brit Roland
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Anbefalingens styrke
Det foreslås at foreldre får informasjon om hva som kan være tegn på nedsatt allmenntilstand og mistanke om sykdom hos barnet. Foreldre bør også få informasjon om generell hygiene.
Dokumentasjon: Klinisk erfaring.
Svak/betinget

Det anbefales at temperaturen måles hos nyfødte med mistanke om feber og ved nedsatt allmenntilstand. En temperatur ≤ 36 °C eller ≥ 38 °C regnes som unormalt, og barnet skal vurderes umiddelbart av lege.       

Ved mistanke om utvikling av blodforgiftning (neonatal sepsis) må barnet umiddelbart vurderes av lege som kan sørge for nødvendig behandling.
Dokumentasjon: Klinisk praksis og erfaring.

Sterk
Det foreslås ingen spesiell behandling av barnets navle. Såkalt tørr behandling foretrekkes. Barnet kan gjerne ba-des.
Dokumentasjon: Lav kvalitet.
Svak/betinget

Personer med vannkopper må ikke oppsøke barselavdelingen eller besøke nyfødte barn i hjemmet. Nyfødte bør beskyttes mot direkte kontakt med personer som har eller nylig har hatt luftveisinfeksjoner, så sant det er mulig.

Personer med ubehandlet lungetuberkulose bør ikke ferdes på barselavdelingen eller ha direkte kontakt med nyfødte før BCG-vaksinasjon er gjennomført.
Dokumentasjon: Smittevernloven. Klinisk erfaring.

Sterk
 

Målgrupper for informasjon og tiltak for å redusere forekomsten av sykehusinfeksjoner er helsepersonell, pasienter og pårørende. Alle kan bidra til å forebygge spredning av sykdomsfremkallende mikrober ved å følge enkle hygieniske prinsipper. De viktigste tiltakene for personalet er å vaske hendene mellom hver pasientkontakt, unngå å benytte smykker på jobb og rengjøre medisinteknisk utstyr. Foresatte og besøkende må vaske hendene før de skal stelle, mate og kose med barnet, og når de har vært på toalettet og spist mat.

De vanligste infeksjonene er lettere lokale infeksjoner i huden, navlen og øynene. Infeksjonene skyldes ofte gule stafylokokker (staphylococcus aureus), en vanligvis ufarlig bakterie og en del av normalfloraen, men den kan forårsake alvorlige infeksjoner hos nyfødte. Gule stafylokokker på føde-/barselavdelinger spres som kontaktsmitte og i hovedsak via hendene til personale og pasienter.