Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nytt liv og trygg barseltid for familien - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2057
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.03.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Seniorrådgiver Brit Roland
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Blodforgiftning hos nyfødte (neonatal sepsis) er en sjelden, men alvorlig, tilstand som kan oppstå tidlig og sent i nyfødtperioden, inntil 28 dager etter fødselen. De kliniske tegnene kan være diffuse og omfatter generelle symptomer som manglende trivsel, spisevansker, slapphet og irritabilitet (180). Mer spesifikke symptomer er også vanlig, som pustepauser, blåfarging av hud, slimhinner og perifere ekstremiteter, for høy eller for lav kroppstemperatur, lavt blodsukker og tidlig eller langvarig gulsott.

De vanligste bakteriene er gruppe B-streptokokker, E. coli og ulike typer av stafylokokker. Antibiotika som profylakse i forbindelse med fødselen til risikogrupper har redusert forekomsten av blodforgiftning hos nyfødte (181;182).