Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nytt liv og trygg barseltid for familien - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2057
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.03.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Seniorrådgiver Brit Roland
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Herpes simplex-virusinfeksjon hos nyfødte er en alvorlig sykdom som opptrer hos 1–3/10 000 levende fødte. Dødeligheten er 80 prosent ved ubehandlet infeksjon. Smitte kan skje under svangerskapet eller under og etter fødselen. Majoriteten, 85 prosent av smitten, skjer under fødselen. De fleste nyfødte med slik infeksjon er født av mødre uten symptomer og uten kjent infeksjon.

Hos kvinner som debuterer med genital herpes i senere del av graviditeten, vurderes behandling av den nyfødte med aciklovir første leveuke.

Hos spedbarn født av kvinner med tilbakevendende herpesinfeksjoner vil antistoffer som passivt overføres fra mor sannsynligvis redusere risikoen for alvorlig sykdom betydelig. Risikoen når en kvinne ikke aktivt produserer og utskiller virus, er ubetydelig. Herpes simplex-virusinfeksjon hos nyfødte kan være lokalisert til hud-, øye- og munnhule. Dette er den mest vanlige typen. Den kan virke fredelig initialt, men det er fare for spredning til sentralnervesystemet eller andre organer dersom infeksjonen ikke behandles raskt. Sykdommen debuterer oftest i løpet av de to første leveuker, men kan starte når som helst de seks første leveuker. Om lag 1/3 av herpesinfeksjoner hos nyfødte involverer sentralnervesystemet.