Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nytt liv og trygg barseltid for familien - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2057
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.03.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Seniorrådgiver Brit Roland
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Hudinfeksjon (pemfigus) er en vanlig, overflatisk bakterieinfeksjon i huden karakterisert ved en betent og infisert overhud forårsaket av gule stafylokokker alene eller i kombinasjon med gruppe A-streptokokker (183). Infeksjonen oppstår oftest tre–sju dager etter fødselen. Barnets temperatur, respirasjon, generelle trivsel, allmenntilstand og ernæring observeres. Lokalbehandling er oftest tilstrekkelig, og tilstanden krever sjelden systemisk behandling med antibiotika.