Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nytt liv og trygg barseltid for familien - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2057
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.03.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Seniorrådgiver Brit Roland
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Det er vanlig med sekresjon fra øynene etter en vaginal fødsel. Gule stafylokokker er den vanligste årsak til puss i øynene de første leveukene. Det er en uskyldig tilstand, men som vanligvis behandles med legemidler når det er massiv pussproduksjon. Puss kan skyldes infeksjon med E. coli, gonokokker, klamydia, herpesvirus og eventuelt andre bakterier. Infeksjon med gonokokker er sjelden i dag, men svært alvorlig og krever rask behandling.

Morsmelk kan brukes til å behandle lettere grader av konjunktivitt (185). En studie som sammenlignet dråper med morsmelk med øyedråper med antibiotika som behandling av barn med medfødte tette tårekanaler, viste at barn som ble dryppet med morsmelk i øynene, fortere ble friske enn barn som fikk antibiotika-øyedråper. Ved mer alvorlig konjunktivitt med tydelig rødhet og mye gulgrønt puss anbefales antibiotika-øyedråper.

Ved bakteriell brystbetennelse hos mor og/eller ved påvist oppvekst av sykdomsfremkallende bakterier i morsmelken skal morsmelken ikke dryppes i øynene før bakterieinfeksjonen er behandlet.