Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nytt liv og trygg barseltid for familien - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2057
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.03.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Seniorrådgiver Brit Roland
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Varicella-zoster-virus tilhører herpesvirus-familien. Viruset forårsaker vannkopper, som er en barnesykdom, men som ofte har alvorlig forløp hos voksne og nyfødte. Smittemåten er vanlig luftsmitte med en inkubasjonstid på cirka 10–20 dager. Viruset er svært smittsomt i 1–2 dager før utslettet kommer, og 3–4 dager etter utbruddet.

Det alvorlige for barnet er dersom mor utvikler vannkopper i tiden omkring fødselen, spesielt dersom hun får vannkopper omkring fire–fem dager etter fødselen. Smitterisikoen er cirka 50–60 prosent. Barnet kan utvikle alvorlig varicellasykdom med hjernebetennelse (encefalitt) og lungebetennelse (pneumoni) med høy dødelighet. Dette skyldes at det nyfødte barnet ikke har fullt utviklet immunsystem og er dårlig beskyttet mot virus, og at kvinnen før fødselen ikke har rukket å danne beskyttende antistoff som barnet kunne hatt nytte av. Dersom mor har hatt vannkopper, overføres varicella-antistoffer til barnet i siste del av svangerskapet.

Varicella-zoster-immunglobulin bør gis innen 72 timer etter eksponering og er indisert for nyfødt barn av seronegativ mor, dersom mor får utbrudd av vannkopper nær fødselen eller barnet eksponeres for vannkopper inntil en uke etter fødselen.