Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nytt liv og trygg barseltid for familien - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2057
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.03.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Seniorrådgiver Brit Roland
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Anbefalingens styrke
Det anbefales at kvinner informeres om tegn på unormal blødning, og at de kontakter helsetjenesten ved unormal blødning, unormal renselse eller mistanke om infeksjon.
Dokumentasjon: Klinisk praksis og erfaring.
Svak/betinget
 

Forhold som disponerer for utvikling av anemi, er blant annet en kjent anemi under svangerskapet og unormal blødning under eller etter fødselen. Disse kvinnene kan være utsatt for anemi i barseltiden dersom blodverdiene ikke er steget. Lave hemoglobinverdier utsetter kvinner for infeksjonsfare, særlig endometritt, urinveisinfeksjon og feber. Allmenntilstanden er svekket, og det kan medføre forsinket melkeproduksjon.

Stor, kraftig og unormal blødning etter fødselen skjer hos cirka 10 prosent av kvinnene etter vaginal fødsel og hos 21 prosent ved keisersnitt. Det er en klinisk diagnose og defineres vanligvis som en blødning på over 500 ml i løpet av de 24 første timer etter fødselen (193;221;247). Alvorlig blødning etter fødselen defineres som over 1000 ml etter at barnet er født, og forekommer hos én–to prosent. Sekundær blødning kan oppstå fra 24 timer til 12 uker etter fødselen. Det er viktig å diagnostisere en reell postpartumblødning, fastslå dens alvorlighetsgrad, iverksette behandling og forebygge anemi.

Forhold under fødselen som gir økt risiko for blødning, er livmoratoni, morkake- og/eller hinnerester, rifter, koagulasjonsforstyrrelser, myomer i livmoren, induksjon av fødsel og operative forløsninger. Årsaker til alvorlig blødning mer enn 24 timer etter fødselen kan for eksempel være atoni, infeksjon, rester av fosterhinner eller morkake i livmoren og full urinblære. For å forebygge alvorlig blødning er det viktig at morkake og fosterhinner forløses hele, og at kvinnen får tømt urinblæren innen to timer etter fødselen og deretter regelmessig (248).

Palpering av livmoren etter fødselen og før utreise fra barsel er en erfaringsbasert metode som kan være nyttig for å vurdere livmorens tilbakedannelse. Kvinnen kan selv palpere livmoren og kjenne etter at den er fast og gradvis synker nedover i bekkenet. Jordmor bør spørre kvinnen om blødningsmengde og farge på blødningen de første dagene etter fødselen. Kvinnens egen rapportering og observasjon er viktig. Hun bør være kjent med tegn på en alvorligere blødning: plutselig og rikelig blodtap eller vedvarende og økende blodtap. Svimmelhet, besvimelse og rask puls tilsier at situasjonen er alvorlig og krever rask kontakt med helsetjenesten.

Det er ikke funnet store nok studier som belyser effekten av oral eller parenteral tilførsel av jern, jernrikt kosthold og blodtransfusjon hos barselkvinner med jernmangelanemi. En systematisk oversikt inkluderte seks studier (Dodd, 2004) (N = 411) (249). Den er for liten og gir ingen svar. I en randomisert kontrollert studie sammenlignet man effekten av intravenøs jernsukrose med peroralt jernsulfat på hematologiske parametere og livskvalitetsmålinger hos barselkvinner med anemi (250). Kvinner som fikk jernsukrose intravenøst, etterfulgt av standard oral jernterapi etter fire uker, gjenopprettet sine jernlagre raskere og hadde en bedre utvikling av utmattelsesscore (fatigue score), noe som indikerer forbedret livskvalitet. Det er behov for randomiserte kontrollerte studier for å kunne vurdere effekten av behandling av anemi etter fødselen. Informasjon om behandlingsgrenser og behandling av anemi finnes i Veileder i fødselshjelp (221).