Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nytt liv og trygg barseltid for familien - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2057
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.03.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Seniorrådgiver Brit Roland
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Anbefalingens styrke

Det anbefales at kvinner oppmuntres til å bevege seg og komme i aktivitet så raskt som mulig etter fødselen for å forebygge blodpropp.

Det anbefales at kvinner med smerter, rødhet og/eller hevelse i legg, lår eller lyske vurderes for dyp venetrombose. Dette gjelder også kvinner hvor man mistenker blodpropp, og som opplever akutt kort pust / åndenød, hurtig puls eller brystsmerter.
Dokumentasjon: Lav kvalitet. Klinisk erfaring.

Sterk
 

Blodpropp (venøs tromboembolisme) i forbindelse med svangerskap og fødsel forekommer sjelden, men lungeembolisme er fortsatt en av de viktigste årsakene til mødredødelighet (221). Rundt 1/1000 kvinner i Norge får blodpropp i forbindelse med svangerskap og fødsel, hvorav halvparten de fire første ukene etter fødselen (251). Kvinner med økt risiko for blodpropp skal følges opp av spesialister og omfattes ikke av denne retningslinjen. En rekke risikofaktorer disponerer for blodpropp. Blant annet dobles risikoen etter planlagte keisersnitt og firedobles etter akutte (252). Blødning eller infeksjon etter fødselen gir også en økt risiko for tromboembolisme.

Smerter og hevelse i leggene er normalt hos barselkvinner. Symptomer på dyp venetrombose vil være leggsmerter med hevelse, ømhet og økt temperatur. Under svangerskapet og etter fødselen vil de fleste tromboser være proksimale fra kneet og opp i lysken, og 80–90 prosent av tilfellene er på venstre side. Dyp venetrombose gir ofte få symptomer og kan vise seg som lave magesmerter eller forveksles med bekkenløsningssmerter. Tilstanden er sjelden alvorlig, men dersom deler av tromben løsner, kan den forårsake lungeembolisme, Symptomer på lungeembolisme er kort pust/åndenød, brystsmerter, rask puls, hoste, blodig oppspytt og besvimelse (221).

I en systematisk oversikt som omfatter 13 studier (Tooher, 2010), har man vurdert effektive tiltak for å forebygge blodpropp hos barselkvinner (N = 1774) (253). Man vurderte effekten av ulike former for tromboseprofylakse under svangerskapet og tidlig barselperiode. Det var vanskelig å vurdere effekten av tiltakene for flere relevante utfallsmål, særlig for utfall som oppstod sjelden, for eksempel dødelighet og tromboembolisk sykdom. Studiene var små og sammenlignet sjelden samme tiltak. Det er behov for flere større studier av god kvalitet.

Det er det viktig å være oppmerksom på symptomer og kliniske tegn som kan gi mistanke om dyp venetrombose og lungeembolisme, og gjøre nødvendige undersøkelser (221).