Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nytt liv og trygg barseltid for familien - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2057
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.03.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Seniorrådgiver Brit Roland
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Anbefalingens styrke
Ved mistanke om infeksjon hos kvinnen anbefales det at temperaturen måles. Dersom den er høyere enn 38 grader Celsius, skal temperaturen tas på nytt innen 4-6 timer. Ved andre symptomer på infeksjon og en temperatur som overstiger 38 grader Celsius, skal årsaken kartlegges og behandling iverksettes. Dersom en ikke finner andre årsaker til feber, kan en mistenke endometritt.
Dokumentasjon: Klinisk praksis og erfaring.
Sterk
 

Forekomsten av infeksjoner i genitaltraktus og endometritt etter vaginal fødsel er på om lag én–tre prosent. Ved keisersnitt opplever cirka åtte prosent av kvinnene en sårinfeksjon (262). Postoperative komplikasjoner ved keisersnitt har en forekomst som er ti ganger høyere enn ved vaginal fødsel (56).

Symptomer på endometritt er magesmerter/ømhet over livmoren, feber og illeluktende renselse. Diagnosen endometritt stilles når det ikke er funnet andre årsaker til feber. Infeksjon i genitaltraktus kan føre til en livstruende tilstand hos barselkvinnen. Når det gjelder risikofaktorer og forebygging av infeksjoner ved vaginal fødsel, er det ikke funnet systematiske oversikter. Det henvises til generell kunnskap om hygiene og forebygging av infeksjoner.

Barselfeber defineres som oral temperatur ≥ 38 °C i to av de ti første dager etter fødselen (263). De to første døgnene er det normalt med noe forhøyet temperatur.

Forurensning av livmorhulen med bakterier fra vaginal- og/eller hudflora kan forårsake endometritt. Disponerende faktorer kan være langvarig vannavgang og gjentatte vaginalundersøkelser under fødselen (56).