Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nytt liv og trygg barseltid for familien - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2057
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.03.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Seniorrådgiver Brit Roland
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Anbefalingens styrke
Det foreslås at kvinner med høyt blodtrykk etter fødselen får oppfølging fra fastlege.
Dokumentasjon: Klinisk erfaring.
Svak/betinget
 

Behandling av gravide med høyt blodtrykk faller utenfor omfanget av denne retningslinjen, og det henvises til Veileder i fødselshjelp (221). Behandlingen under svangerskapet skal ta hensyn til fordeler og ulemper for både mor og barn. Det er viktig å få en korrekt diagnose for å behandle tilstanden. På klinikken vurderes mildt, moderat og alvorlig høyt blodtrykk. Tilstandens alvorlighet bestemmer hvordan kvinnen følges opp både under svangerskapet, under fødselen og i barseltiden.

Kvinner med preeklampsi er en risikogruppe som følges særskilt etter fødselen. Enkelte kvinner kan oppleve en forverring av sykdommen i løpet av 48 timer etter fødselen og følges derfor nøye. Ved utvikling av eklampsi skjer om lag 30 prosent av tilfellene etter fødselen (190). Total forekomst av eklampsi er 5/10 000 (221). Høyt blodtrykk som inntrer under svangerskapet, normaliseres vanligvis innen 12 uker etter fødselen.

Høyt blodtrykk i forbindelse med preeklampsi forsvinner vanligvis i løpet av 12 uker etter fødselen, men hos enkelte kan det ta 6 måneder. Sammenlignet med kvinner som har preeklampsi, har kvinner med høyt blodtrykk bare under svangerskapet mindre risiko for å ha vedvarende høyt blodtrykk etter fødselen (254).

Det er ikke publisert systematiske oversikter om forebygging av preeklampsi og eklampsi i barselperioden. Det er publisert en systematisk oversikt om forebygging og behandling av høyt blodtrykk (Magee, 2009) (N = 313) (255). Oversikten omfattet åtte små randomiserte studier. Forfatterne konkluderte med at det er mangelfull kunnskap om hva som er den beste behandlingen av kvinner med høyt blodtrykk etter fødselen, og det er behov for flere kontrolleret studier av god kvalitet.

Ifølge internasjonale retningslinjer skal alvorlig høyt blodtrykk etter fødselen behandles (256). Det er mindre faglig enighet ved mildt til moderat høyt blodtrykk. Ved alvorlige tilfeller bør nefrolog/indremedisiner ved sykehuset delta i behandlingen. Kvinner med vedvarende mildt til moderat høyt blodtrykk følges opp av fastlege.