Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nytt liv og trygg barseltid for familien - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2057
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.03.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Seniorrådgiver Brit Roland
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Anbefalingens styrke
Det foreslås at barselkvinnen og partneren får informasjon om hvordan de selv kan bidra til å forebygge infeksjoner i barseltiden, og hva kvinnen bør gjøre dersom det er mistanke om infeksjon.
Dokumentasjon: Klinisk erfaring.
Svak/betinget
 

Infeksjoner i forbindelse med fødsel og barseltid kan føre til nedsatt livskvalitet hos barselkvinnen, gi henne mindre overskudd til det nyfødte barnet og iblant medføre alvorlig sykdom. I et internasjonalt perspektiv er infeksjoner en av de vanligste årsakene til sykdom og død hos barselkvinner. Tiltak for å forebygge infeksjoner hos barselkvinner er viktig både med tanke på pasientene og ressursbruken i helsetjenesten.

Når det gjelder behandling av forskjellige infeksjoner og grader av blodforgiftning, henvises det til Veileder i fødselshjelp , Retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten , Nasjonal kompetansetjeneste for amming og lokale veiledere (172;221;257).

Ved behandling av kvinner som tidligere har født et barn med neonatal gruppe B-streptokokksykdom eller har fått påvist gruppe B-streptokokker (GBS) under det aktuelle svangerskapet, henvises det til følgende nasjonale retningslinje: Gruppe B- streptokokker hos gravide og fødende kvinner. Forebygging av sykdom forårsaket av tidlig infeksjon med gruppe B-streptokokker hos nyfødte (258).