Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nytt liv og trygg barseltid for familien - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2057
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.03.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Seniorrådgiver Brit Roland
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Anbefalingens styrke
Det foreslås skriftlig og muntlig informasjon til kvinner med bekkenbunnrift av grad III B og IV. Det foreslås tilstrekkelig smertelindring og forebygging av forstoppelse. Kvinner bør få henvisning til fysioterapeut og oppfølging i spesialisthelsetjenesten.
Dokumentasjon: Klinisk praksis og erfaring.
Svak/betinget
 

Fødeavdelinger har detaljerte prosedyrer for oppfølging av kvinner med bekkenbunnrift av grad III og IV, og retningslinjen henviser til disse og Veileder i fødselshjelp (221).

Forekomsten av fødselsrifter som omfatter endetarmens lukkemuskel, bekkenbunnrift av grad III og IV, er redusert på landsbasis de siste årene. I 2011 oppstod disse riftene i 1,5 prosent av vaginale fødsler uten inngrep, det er variasjoner i forekomst ved fødeinstitusjonene (264). Dersom man regner med vaginale fødsler hvor det ble benyttet tang og vakuum, er forekomsten 2,1 prosent av fødslene. I 2003 var forekomsten 4,3 prosent (265).

Det er påvist en rekke risikofaktorer, og det er en alvorlig diagnose for kvinnen som påvirker livskvaliteten dersom hun ikke får tilstrekkelig behandling og tilstanden oppdages. Dette er omtalt i en handlingsplan som er iverksatt for å forebygge alvorlige fødselsrifter (265). Perineumruptur av grad IV er forbundet med ufrivillig luftlekkasje, løs avføring, hastverkslekkasje, avføringslekkasje og redusert livskvalitet (266). En antar at bare en femtedel av pasientene oppsøker hjelp for problemene, og det er viktig at helsepersonell tar opp spørsmålet i kontakt med barselkvinner (267;268).

Veileder i fødselshjelp gir anbefalinger for diagnostikk og behandling (221). Veilederen anbefaler at kvinnen selv får informasjon om graden av skade, prognose og symptomer som kan inntreffe. Ved behov for smertelindring anbefales ikke-steroide antiinflammatoriske midler og paracetamol. For å forebygge forstoppelse og smerter ved avføring foreslås det å benytte laktulose i to uker. Kvinnen selv oppfordres til å ta kontakt med egen lege eller gynekolog dersom det oppstår problemer med lekkasje av avføring før avtalt kontroll.

Effekten av opptrening for å forebygge lekkasje av avføring er usikker. Anbefalt tidspunkt for å starte opptrening hos fysioterapeut for å forebygge lekkasje av urin og avføring varierer i ulike kilder, og det er vanskelig å anbefale et nøyaktig tidspunkt. Det samme gjelder tidspunkt for kontroll hos gynekolog eller annen spesialist. Mange av rådene når det gjelder behandling og oppfølging, er basert på klinisk erfaring og gode råd for praksis (221;269). På denne bakgrunn er det behov for mer forskning og utarbeidelse av en nasjonal retningslinje for ivaretagelse av kvinner med perineumruptur av grad III og IV.

Dersom det oppstår symptomer på lekkasje av avføring, bør det iverksettes videre utredning og behandling.