Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nytt liv og trygg barseltid for familien - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2057
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.03.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Seniorrådgiver Brit Roland
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Anbefalingens styrke
Det anbefales at kvinner som er Rh D-negative, og som føder et Rh D-positivt barn, får en injeksjon med anti-D-immunglobulin. Denne bør gis så snart som mulig og innen 72 timer etter fødselen, selv når profylakse er gitt før fødselen.
Dokumentasjon: Kliniske studier. Klinisk praksis og erfaring.
Sterk
 

I Norge har det de siste 40 årene vært praksis å gi anti-D-immunglobulin til Rh D-negative kvinner som føder et Rh D-positivt barn (39). Profylakse med anti-D-immunglobulin har vært den vesentligste enkeltårsak til at hyppigheten av hemolytisk sykdom hos nyfødte er redusert. Likevel blir gravide hvert år immunisert selv om de har fått anti-D-immunglobulin etter siste fødsel, eller de kan bli ”glemt”. En av de viktigste årsakene til immuniseringen antas å være overgang av fosterblod til morens blod sent i svangerskapet.

For å redusere risikoen for Rh-immunisering er prenatal Rh D-profylakse tatt i bruk i flere land i Europa (177). Tall fra Storbritannia og Nederland tyder på at hyppigheten av Rh D-immunisering kan reduseres til ca. 0,3 prosent fra henholdsvis 1,2 og 0,67 prosent. Det er ikke tatt stilling til om denne metoden skal innføres i Norge. Videre vurdering anbefales i forbindelse med revisjon av retningslinjer for svangerskapsomsorgen. Inntil spørsmålet er behandlet, vil dagens praksis gjelde.