Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nytt liv og trygg barseltid for familien - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2057
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.03.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Seniorrådgiver Brit Roland
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Anbefalingens styrke
I løpet av første barseluke foreslås det at kvinnen får informasjon og instruksjon i trening av bekkenbunnens muskler, og tilbud om individuelt tilrettelagt treningsprogram. Ved vedvarende inkontinens utover barselperioden bør kvinnen henvende seg til fastlegen og om mulig henvises til fysioterapeut med spesialkompetanse for undersøkelse og behandling.
Dokumentasjon: Moderat kvalitet.
Sterk
 

Omkring 1/3 av alle barselkvinner har urinlekkasje (urininkontinens) (270). Urinlekkasje defineres som ufrivillig lekkasje av urin (271). Det er tre ulike former: anstrengelseslekkasje (stressinkontinens), hastverkslekkasje (urgeinkontinens) og en blandingslekkasje.

Forekomst av urinlekkasje er forbundet med instrumentell forløsning, treg avføring, barns fødselsvekt over fire kilo, fedme / høy kroppsmasseindeks (KMI) hos mor, antall tidligere fødsler, bekkenbunnskader etter tidligere gynekologiske operasjoner og sykdom som medfører hyppig hosting og nysing (272). Hos kvinner som har født barn, skyldes urinlekkasje i 50 prosent av tilfellene svangerskap og fødsel. Urinlekkasje under svangerskapet er en risikofaktor for lekkasje etter fødselen. Tilstedeværelse av risikofaktorer kan hjelpe klinikere med å fange opp kvinner med risiko tidlig og tilby behandling.

Det er stilt spørsmål om effekten av bekkenbunnsmuskeltrening for å forebygge og behandle urinlekkasje under svangerskapet og etter fødselen. Det er publisert en systematisk oversikt som vurderer effekten av trening av bekkenbunnens muskler (Hay-Smith) (271). Oversikten inkluderte 15 studier (2009) (N = 6181 kvinner) hvor utfallsmålet var forekomst av urinlekkasje. Oversikten konkluderer med at det er en viss grad av dokumentasjon for at bekkenbunnsmuskeltrening under svangerskapet og etter fødselen kan forebygge og behandle urinlekkasje. Det er blitt publisert sju randomiserte kontrollerte studier etter utgivelsen av oversikten (272–278). Studiene viser at den beste effekten oppnås ved treningsprogrammer som inneholder styrketrening av bekkenbunnsmusklene, og hvor deltagerne følges av fysioterapeut. Det er mulig at effektene er størst i enkelte grupper kvinner (førstegangsfødende, kvinner med hypermobil blærehals, kvinner som har født store barn eller barn som er blitt forløst med tang). Bare én studie har undersøkt effekten av bekkenbunnsmuskeltrening med oppstart tidlig i barselperioden. Det ble konkludert med at treningen hadde god effekt (277;279).

Det er etter 2009 publisert to randomiserte kontrollerte studier som har undersøkt forebyggende effekt av bekkenbunnsmuskeltrening (276;278). I Norge er det publisert tre randomiserte og en matchet kontrollert studie som undersøker effekten av trening av bekkenbunnens muskler under svangerskapet og etter fødselen (8–16 uker etter fødselen) for å forebygge og behandle lekkasje (217;280–283) Tre av studiene, hvor alle omfatter grundig opplæring i styrketrening av bekkenbunnen og oppfølging ved fysioterapeut, viser god forebyggende og behandlende effekt av tiltaket (217;281;282;284).

Det er ikke påvist uheldige effekter av bekkenbunnsmuskeltrening under svangerskapen og etter fødselen. En studie påviste lavere forekomst av forlenget utdrivingsfase i gruppen som trente bekkenbunnsmusklene under svangerskapet, enn kontrollgruppen (284). Den systematiske oversikten og nye randomiserte studier konkluderer med at trening av bekkenbunnens muskler under svangerskapet og etter fødselen kan forebygge og behandle urinlekkasje (271).