Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nytt liv og trygg barseltid for familien - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2057
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.03.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Seniorrådgiver Brit Roland
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Anbefalingene er utarbeidet på bakgrunn av dokumentasjonen som er beskrevet i kapittel Kunnskapsgrunnlaget. Arbeidsgruppen har vurdert om det er mulig å omsette anbefalingene i praksis. GRADE-verktøyet grupperer anbefalingene i enten sterke eller svake anbefalinger. Et høyt antall ja som svar på utsagn i tabellen nedenfor gir en svak anbefaling. 

Faktorer

Vurdering

Forklaring

Fravær av dokumentasjon av høy kvalitet

Ja/Nei

 

Usikkerhet om fordelene oppveier ulempene

Ja/Nei

 

Usikkerhet eller variasjon i hvordan forskjellige interessenter vurderer endepunktene

Ja/Nei

 

Usikkerhet om nytten er verdt kostnadene (medregnet implementeringskostnadene)

Ja/Nei

 


Kunnskapsgrunnlag som behandles med GRADE-verktøyet, vil enten ha en sterk eller en betinget/svak anbefaling. 

Sterk anbefaling

Det er klart at de ønskede effekter veier opp for de uønskede, og kostnadene er akseptable.

Anbefal

Svak/betinget anbefaling

Det er uklart om de ønskede effektene veier opp for uønskede effekter.

Foreslå


En sterk anbefaling i retningslinjen medfører sannsynligvis at de fleste pasienter ønsker det anbefalte tiltaket. Helsepersonell vil i høy grad mene at pasientene bør få et tilbud om tiltaket, og beslutningstagere vil mene at tiltaket bør tilpasses som en rutine. Disse anbefalingene benytter formuleringen anbefaler.

En svak/betinget anbefaling kan medføre at de fleste pasienter vil ønske det anbefalte tiltaket, men noen vil kanskje ikke ønske det. Helsepersonell bør være forberedt på å hjelpe pasienter til å ta en informert beslutning i samsvar med deres egne verdier. Beslutningstagere vil mene det er behov for omfattende debatt og involvering av interessenter.

Dersom det er svake anbefalinger, foreslås tiltak på bakgrunn av brukererfaringer eller kliniske erfaringer. Det poengteres at en svak/betinget anbefaling signaliserer at helsepersonell bør foreta en vurdering sammen med pasientene: Hva som er riktig å gjøre, vil avhenge av situasjonen for den enkelte pasient og pasientens egne verdier og preferanser. Disse anbefalingene benytter formuleringen foreslår.

Her er mer om kunnskapsbasert metode og utarbeidelse av retningslinjer:
http://kunnskapsbasertpraksis.no/
http://www.gradeworkinggroup.org/