Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nytt liv og trygg barseltid for familien - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2057
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.03.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Seniorrådgiver Brit Roland
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Arbeidsgruppen hadde første samling i januar 2011. Gruppen har hatt seks samlinger med god deltagelse av medlemmene. Den var organisert i seks undergrupper som hadde noen egne samlinger. Sommeren 2011 ble det etablert en mindre redaktørgruppe som tok ansvar for å utarbeide et utkast til retningslinjen. Dette utkastet ble forelagt arbeidsgruppen på en samling i april 2012. Utkastet ble bearbeidet videre av Helsedirektoratet og dannet grunnlag for høringsutgaven i juni 2012. Høringsutkastet ble bearbeidet ytterligere etter høring. Utarbeidelsen av retningslinjene er et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet (om vaksiner), Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (metodestøtte) og Helsedirektoratet (organisering og gjennomføring).

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har bidratt med opplæring i metode og kvalitetsvurdering av systematiske oversikter og utarbeidelse av Summary of Findings (SOF) i utvalgte systematiske oversikter.