Forside   Myndighetskrav  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nytt liv og trygg barseltid for familien - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2057
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.03.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Seniorrådgiver Brit Roland
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Når helsepersonell og annet personell i helsetjenesten yter helsehjelp til barselkvinnen og barnet, er begge å anse som pasienter, og de har rettigheter etter pasient- og brukerrettighetsloven, herunder rettigheter knyttet til nødvendig helsehjelp, samtykke, medvirkning og informasjon.