Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nytt liv og trygg barseltid for familien - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2057
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.03.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Seniorrådgiver Brit Roland
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Når familien kommer hjem med et spedbarn fra føde-/barselavdelingen, er det vanligvis mange spørsmål som melder seg. Foreldre har ulik erfaring og trygghet i foreldrerollen. Det er en ny og krevende situasjon for foreldreparet, og forventningene til foreldrerollen kan føre til en følelse av utilstrekkelighet.

Behovene til mor og barn den første tiden i hjemmet er de samme som de første dagene på føde-/barselavdelingen. Mor og barn behøver ro, omsorg og støtte for å bli kjent med hverandre. Helsestasjonen skal hjelpe familien med å håndtere den nye sitasjonen ved å gi råd, støtte og veiledning. Støtten kan styrke foreldrenes mestringsevne og trygghet.

Retningslinjen for barselomsorgen – Nytt liv og trygg barseltid støtter at det legges til rette for en lokal barseloppfølging av mor og barn hvor hjemmebesøk av helsesøster og jordmor er en sentral del av tilbudet. I retningslinjen er det ikke vurdert hvordan oppfølgingen skal organiseres, men den bør skje i et avtalt samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, se kapittel Samarbeidsavtaler.

Det skal være enkelt for barselkvinnen å ta kontakt med helsetjenesten. Hun bør ha mulighet til å henvende seg direkte til den eller dem som skal følge opp henne og barnet, uten timeavtale. Helsepersonell som er i kontakt med eller blir kontaktet av foreldre etter at de har reist hjem fra sykehuset, skal vurdere om det er behov for en poliklinisk konsultasjon, ny innleggelse eller hjemmebesøk basert på de opplysningene som foreligger. Henvendelser skal dokumenteres i kvinnens og/eller barnets journal.