Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nytt liv og trygg barseltid for familien - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2057
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.03.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Seniorrådgiver Brit Roland
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

De fleste kvinner som får barn, er pasienter på listen til en fastlege. Det nyfødte barnet føres opp på den samme listen som moren. Fastlegen har ansvar for henne og skal være tilgjengelig, og på dagtid kan kvinnen kontakte fastlegen for nødvendige allmennlegetjenester også når det gjelder øyeblikkelig hjelp. Fastlegen samarbeider dessuten ved behov med de øvrige tjenestene i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, for eksempel helsestasjonen.

Fastlegen koordinerer kvinnens behov for medisinske tjenester. Alt etter hva slags behandlings- eller hjelpebehov hun har, kan fastlegen henvise henne til forskjellige instanser for nødvendig helsehjelp. Barselkvinner med særlig oppfølgingsbehov hos fastlege kan være de som har fått påvist lavt hemoglobinnivå/anemi, høyt blodtrykk eller svangerskapsdiabetes, eller kvinner som bruker legemidler som antibiotika ved en infeksjon eller oppfølging av en depresjon.

Ved akutt oppståtte hendelser i tiden etter fødselen er det erfaring med at barselkvinner tar kontakt med fastlegen, helsestasjonen eller sykehuset. Det kan være tilgjengelighet, geografiske forhold, konkrete helseproblemer og avtaler mellom pasienten og legen som påvirker hvor kvinnen henvender seg.

For kvinner og familier i sårbare og utsatte situasjoner er fastlegen en viktig koordinator. Fastlegen kjenner også til mulig risiko for barnet der en av eller begge foreldrene har fysiske, psykiske eller sosiale forhold som kan påvirke barnets utvikling i negativ retning. For familiene er fastlegen viktig som koordinator av det tverrfaglige tilbudet.