Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nytt liv og trygg barseltid for familien - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2057
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.03.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Seniorrådgiver Brit Roland
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Helsestasjonen er et tilbud på dagtid for familier med små barn, gravide og ungdom. Tilbudet er sammensatt med tverrfaglig kompetanse for å gi et bredt tilbud til familiene (2;38). Familiene mottar generell og individuell oppfølging på helsestasjonen, både helseopplysning, veiledning, helseundersøkelser og vaksinasjoner. Foreldre og sped- og småbarn med spesielle behov får tilpasset hjelp og utvidet støtte.

Familier med spedbarn skal få besøk hjemme i sitt eget miljø. Tradisjonelt har tilbudet om hjemmebesøk av helsesøster vært gitt helst innen 14 dager etter fødselen. Dagens praksis med tidligere hjemreise fra føde-/barselavdelingen medfører at det første hjemmebesøket bør skje på et tidligere tidspunkt.

Hjemmebesøket er et tilbud til familien på egen arena. Hjemmebesøk etter fødselen er enklere for foreldrene. De slipper stresset med å reise til helsestasjon eller poliklinikk før de er blitt fortrolige med amming og stell av barnet. Fordelen med besøket er at veiledning og støtte foregår i hjemmet, og at foreldrene kan ta opp konkrete problemer og få veiledning tilpasset den aktuelle situasjonen. Fordelen for helsepersonellet er at det kan danne seg en mer helhetlig forståelse av familiens behov og utfordringer, og tilby veiledning basert på foreldrenes konkrete situasjon i hverdagen.

Retningslinje for barselomsorgen – Nytt liv og trygg barseltid for familien foreslår hjemmebesøk både av jordmor og helsesøster. Jordmor avlegger det første besøket den første uken etter fødselen, deretter overtar helsesøster videre oppfølging av barnet. Helsesøsters hjemmebesøk er starten på helsestasjonens oppfølging som strekker seg over flere år, se kapittel Hjemmebesøk.