Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nytt liv og trygg barseltid for familien - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2057
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.03.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Seniorrådgiver Brit Roland
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Når og hvor mye informasjon som skal gis, tilpasses den enkelte. I tillegg til samtaler bør praktisk informasjon gis skriftlig. Ved ambulant fødsel / tidlig hjemreise er det mulig å gjennomføre en informasjonssamtale før kvinnen reiser hjem. Videre oppfølging koordineres med den som skal ha videre ansvar for oppfølgingen.

Samtale etter fødselen om de første dagene med barnet

En individuell vurdering og samtale med kvinnen om hennes og barnets behov danner grunnlag for planlegging av barseltiden på sykehus eller i hjemmet. Vurderingen er basert både på kvinnens egne opplysninger og synspunkt og en helhetlig faglig vurdering.

Forslag til omfang av informasjonssamtale ved opphold i føde-/barselavdeling:

 • Amming / annen ernæring av det nyfødte barnet
 • Informasjon om kvinnens og barnets helse etter fødselen
 • Fars/partners, eventuelt søskens, deltagelse
 • Rutinemessig oppfølging av mor og barn under barseloppholdet
 • Helsepersonellets rolle på sykehuset, rutiner og tilbud i avdelingen
 • Foreldrenes forventninger
 • Kosthold, hvile, hygiene og søvn
 • Veiledning i stell av det nyfødte barnet

Samtale om den første tiden hjemme med barnet

Tidspunkt for hjemreise vurderes på et bredt grunnlag: mestring av foreldrerolle, amming/ernæring og den generelle helsetilstanden hos mor og barn. Er det et fortsatt behov for behandling, veiledning, omsorg og hjelp, bør det vurderes hvor helsehjelpen best kan gis. Hjelpen bør medføre minst mulig negativ belastning for foreldrene og det nyfødte barnet.

Dersom det ikke er mulig å tilby tilstrekkelig faglig forsvarlig helsehjelp lokalt, bør kvinnen og barnet fortsatt være i føde/-barselavdelingen.

Man bør ta hensyn til følgende ved vurdering av hjemreise:

 • Kvinnens allmenntilstand samt forløp og utfall av svangerskap og fødsel
 • Tilknytning og samspill mellom mor, barn og familie
 • Amming / annen ernæring
 • Barnets allmenntilstand og trivsel samt ernæring, vektutvikling og gulsott
 • Kvinnens ønsker og behov samt særlige belastninger og utfordringer hos kvinnen, barnet eller familien
 • Muligheten til å ha en voksen person i hjemmet de første dagene

Forslag til innhold i plan for videre oppfølging:

 • Informasjon til foreldrene om hvor de kan henvende seg ved behov for hjelp, uavhengig av når på døgnet det er (helsestasjon, barsel- og/eller ammepoliklinikk), og opplysning om kontakttelefon og sted
 • Informasjon om tilstander man må være oppmerksom på hos barnet og kvinnen
 • Hjemmebesøk
 • Timeavtale med fastlege eller sykehus ved behov for ekstra oppfølging

Enkelte fødeinstitusjoner har erfart at kvinner kan føle seg trygge når en kjent fagperson kontakter dem på telefon i løpet av det første døgnet etter at de er kommet hjem. Mer informasjon om samtaler med barselkvinnen finnes i kapittel Samtaler etter fødselen, Utreise- og postpartumsamtale.