Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nytt liv og trygg barseltid for familien - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2057
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.03.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Seniorrådgiver Brit Roland
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Målet med Retningslinje for barselomsorgen – Nytt liv og trygg barseltid for familien er blant annet å sørge for en tettere oppfølging i tiden etter opphold på sykehus. Når mor og barn reiser hjem etter fødselen, skal kommunen eller den instans som ivaretar oppfølging av familien, varsles av føde-/barselavdelingen om hjemreise.

I påvente av elektronisk meldingsutveksling og en helhetlig pasientjournal er det behov for gode og sikre rutiner for overføring av helseopplysninger mellom den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten. Telefon og brevpost vil fortsatt være metoder som regnes som sikre for overføring av pasientopplysninger. Gjensidig enighet om kommunikasjonsmåte avtales mellom partene for å oppnå trygge og sikre rutiner for melding om barselkvinner som reiser hjem.

Ved behov for en raskere utveksling av informasjon kan helseforetaket for eksempel ha en avtale med kommunene om at det sendes SMS eller e-post til helsestasjonen ved den kommunale helse- og omsorgstjenesten (helsesøster og/eller jordmor) uten pasientopplysninger: X pasient(er) reiser hjem i dag. Deretter ringer personell ved helsestasjonen tilbake til helseforetaket for å få personopplysninger og informasjon om forhold som bør følges opp.

Det er en god tradisjon at kvinnen selv oppbevarer helsekortet for gravide, og at føde-/barselavdelingen sørger for at kvinnen får sitt eget eksemplar av barne- og fødejournal og epikrise ved hjemreise fra sykehuset etter fødselen. Partogrammet kan gis til kvinnen dersom hun ønsker det. Kvinnen kan oppfordres til å ta papirene med seg når hun oppsøker helsetjenesten i den første tiden etter fødselen.